Zaznacz stronę

Błędy związane z szykiem zdania to najczęściej popełniane błędy przez uczniów.

Chociaż zdania oznajmujące w języku polskim i w języku niemieckim tworzymy w podobny sposób, to z moich obserwacji wynika, że najwięcej błędów popełnianych przez osoby uczące się języka niemieckiego, to właśnie te związane z szykiem zdania. Wynikać to może z faktu, że w języku polskim orzeczenie nie ma swojego stałego miejsca w zdaniu. Natomiast w języku niemieckim czasownik w zdaniu oznajmującym zawsze zajmuje drugą pozycję (bez względu na to, jaka część zdania go poprzedza).

Ostatnio na naszym blogu: o metodzie stacji dydaktycznych

Jak sprawić, by nasi uczniowie zapamiętali, w jaki sposób tworzymy zdania w języku niemieckim?

Mi przy nauce szyku zdania służą kolorowe karty (pamiętajmy, że większość naszych uczniów to wzrokowcy, więc kolory ułatwią im zapamiętanie kolejności poszczególnych części zdania) – czerwony zawsze oznacza podmiot, natomiast zielony orzeczenie. Oprócz kolorów i wpajaniu uczniom, że zielona karta z czasownikiem będzie zawsze na drugim miejscu w zdaniu oznajmującym, posługuję się również na lekcjach porównaniem, że podmiot i orzeczenie są jak mąż i żona ­– tak bardzo się kochają, że zawsze są obok siebie. Czasami żona stoi przed mężem, czasami za mężem (jeśli na pierwszym miejscu znajdzie się jakaś inna część zdania).

Zazwyczaj, gdy przytaczam to porównanie, to w klasie znajdzie się jakiś uczeń, który stwierdzi, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z rozwodami, separacjami, kłótniami w małżeństwie. To słuszna uwaga, którą wykorzystuję przy nauce zdań o szyku końcowym, kiedy to dochodzi do rozwodu między podmiotem i orzeczeniem, a mąż znajduje się na końcu zdania.

Uczmy szyku zdania niemieckiego kolorowo i żartobliwie – ułatwimy w ten sposób uczniom zapamiętanie kolejności poszczególnych części zdania.