Zaznacz stronę

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. O metodzie stacji dydaktycznych.

Ostatnio na naszym blogu: jak mąż i żona – o szyku zdań w języku niemieckim

Słyszeliście kiedyś o trójkącie efektywności zapamiętywania Edgara Dale’a? Jeśli nie, to czas nadrobić zaległości z czasów studiów – jest on bowiem bardzo przydatny, kiedy zastanawiamy się, jaką metodę pracę zastosować na lekcji. Otóż wynika z niego, że zapamiętujemy:

 • 10% tego, co czytamy
 • 20% tego, co słyszymy
 • 30% tego, co widzimy
 • 50% tego, co słyszymy i widzimy
 • 70% tego, co sami mówimy
 • 90% tego, co sami robimy.

Nie powinien więc dziwić fakt, że metody aktywizujące uczniów mają olbrzymie znaczenie w procesie nauczania. Już Konfucjusz (patrz – cytat w tytule) podkreślał, że najlepiej zapamiętujemy to, czego sami doświadczymy.

Dziś pragnę skoncentrować się na jednej z moich ulubionych metod aktywizujących, mianowicie: metodzie stacji dydaktycznych. Nie wiem, czy wiecie, ale wywodzi się ona z zajęć wychowania fizycznego, lecz od lat znajduje swoje zastosowanie w nauczaniu prawie każdego przedmiotu. Zapewne dlatego, że zajęcia prowadzone metodą stacji zwiększają atrakcyjność lekcji. Stanowią doskonałą alternatywę dla nauczania frontalnego.

Na czym tak właściwie polega metoda stacji dydaktycznych?

Podczas lekcji, na których stosuję metodę stacji uczniowie, pracując w grupach, wykonują zadania na stanowiskach – stacjach, które wcześniej dla nich przygotowałam. Ważne jest, by stacje miały wspólny wątek tematyczny (np. sport). Moi uczniowie mieli ostatnio okazję poznać wybrane rekordy świata oraz nauczyć się przy tym liczyć do miliona właśnie dzięki stacjom dydaktycznym. Wszystkie przygotowane przeze mnie stanowiska były obowiązkowe, można jednak przygotować stacje dodatkowe – dla osób pracujących w szybszym tempie. Każdy uczeń otrzymał ode mnie kartę pracy z listą poszczególnych stacji i miejscem na rozwiązania zadań, które po lekcji zebrałam i oceniłam. Niezwykle ważne jest, by przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań omówić z uczniami zasady pracy (zachowanie porządku na stacjach, czas na wykonanie pracy, kolejność stacji itp.).

Dlaczego stacje?

Metoda ta ma wiele zalet. Przede wszystkim uczniowie są aktywni przez cały czas trwania lekcji. Nauczyciel ma możliwość obserwacji swoich podopiecznych, może lepiej poznać ich strategie uczenia się. Dzięki temu, że uczniowie pracują w grupach uczą się współpracy, komunikacji i respektowania przyjętych zasad. Ponadto dzięki wsparciu kolegów i koleżanek osoby, które nie mają najlepszych ocen, czują się pewniej i osiągają lepsze wyniki, pracując w grupie.

Osobiście dostrzegam tylko jedną wadę tej metody – przygotowanie materiałów na poszczególne stacje zabiera dużo czasu. Można je jednak zastosowywać wielokrotnie.

PRZYDATNE MATERIAŁY:

1. ZADANIA

Aufgabe 1

Przyporządkuj zdjęciom właściwe informacje i uzupełnij tabelę na karcie pracy.

1.                    die größte Schule der Welt
2.                    der höchste Turm in Deutschland
3.                    das größte Tier der Welt
4.                    das schwerste Tier der Welt
5.                    das schnellste Landtier der Welt
Aufgabe 2

Odpowiedz na pytania (na karcie pracy). Informacji poszukaj w internecie.

1.                    Wie heißt das schwerste Tier der Welt?
2.                    Wie schwer ist das Tier?
3.                    Wie heißt das schnellste Landtier der Welt?
4.                    Wie schnell kann das Tier laufen?
Aufgabe 3

Na podstawie zadań 1 i 2 uzupełnij na karcie pracy regułę:

Przymiotnik w stopniu najwyższym pełniący fukncję przydawki po rodzajnikach der, die, das otrzymuje końcówkę -______, np. das schwer____ Tier, das schnell___ Tier.

Aufgabe 4

Napisz liczby słownie na karcie pracy.

580 – fünfhundertachtzig
1 403 – (ein)tausendvierhundertdrei
1.                    916
2.                    723
3.                    2 365
4.                    14 290
Aufgabe 5

Zaznacz na karcie pracy właściwą końcówkę liczebnika.

1.                    13 000 dreizehn –hundert/-tausend
2.                    600 sechs –hundert/-tausend
3.                    2 000 zwei –hundert/-tausend
4.                    72 000 zweiundsiebzig –hundert/-tausend
5.                    100 ein –hundert/-tausend
Aufgabe 6

Uzupełnij na karcie pracy zapis słowny.

1.                    348 000 – drei_________________achtundvierzig______________
2.                    6 060 – sechstausend___________
3.                    14 789 – _____________tausendsiebenhundertneunundachtzig
4.                    912 – neunhundert___________
5.                    101 – einhundert_______
Aufgabe 7

Jaka to liczba? Zaznacz na karcie pracy A., B. lub C.

1.                    dreihundertneunzehn
2.                    zweihundertfünfunddreißig
3.                    eintausendsiebenundsechzig
4.                    dreitausendsiebenundsechzig
5.                    siebzehntausendneunhundertsechzehn
6.                    vierzigtausendfünfhundertzweiundachtzig

 

2. KARTA ODPOWIEDZI

NAME:                                                                                  KLASSE:

 

STATION I
Aufgabe 1

1.2.3.4.5.

Aufgabe 2

 1. Das schwerste Tier der Welt heißt _________________.
 2. Er ist ________________ schwer.
 3. Das schnellste Landtier der Welt heißt _____________.
 4. Es kann _______ Kilometer pro Stunde laufen.

Aufgabe 3
Przymiotnik w stopniu najwyższym pełniący fukncję przydawki po rodzajnikach der, die, das otrzymuje końcówkę
-______, np. das schwer____ Tier, das schnell___ Tier.

STATION II
Aufgabe 4

 1. 916 – __________________________________
 2. 723 – __________________________________
 3. 2 365 – ________________________________
 4. 14 290 – ________________________________

Aufgabe 5

 1. –hundert/-tausend
 2. –hundert/-tausend
 3. –hundert/-tausend
 4. –hundert/-tausend
 5. –hundert/-tausend

STATION III
Aufgabe 6

 1. 348 000 – drei_________________achtundvierzig______________
 2. 6 060 – sechstausend___________
 3. 14 789 – _____________tausendsiebenhundertneunundachtzig
 4. 912 – neunhundert___________
 5. 101 – einhundert_______

Aufgabe 7

 1. 390 B. 1 390             C. 319
 2. 235 B. 253                C. 230
 3. 167 B. 253                C. 230
 4. 3 251 B. 3 250             C. 3 051
 5. 70 916 B. 17 916           C. 17 960
 6. 40 582 B. 14 582           C. 40 580

STATION IV
Aufgabe 8

Meine Schule ist:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. NUMERY STACJI (do pobrania)

Weltrekorde – Stationenlernen numery stacji

4. PODPOWIEDZI (do pobrania)

Weltrekorde – Stationenlernen podpowiedzi